Výhody a nevýhody keramických ložisek

1.auto
Nejvyšší požadavek na otáčky pro ložiska používaná v automobilech jsou ložiska turbodmychadla, která musí mít dobrou reaktivitu zrychlení, nízký točivý moment, nízké vibrace a nízký nárůst teploty při vysokorychlostní rotaci.Vzhledem k nízkému nárůstu teploty při práci může snížit množství mazacího oleje, takže se sníží odpor oleje při míchání, sníží se točivý moment ložiska a zvýší se rychlost.Navíc je používán kolejovými vozidly a byla prokázána jeho odolnost a spolehlivost v náročných podmínkách.

2. Motor
Použitím motoru lze dosáhnout trvalé izolace, motor se používá pro zpomalovací a energeticky úsporná zařízení, vnitřní netěsnost může způsobit jev obloukového výboje.

3. Aeromotory
V palivovém čerpadle leteckého motoru může pracovat v kapalném kyslíku a kapalném vodíku po dlouhou dobu a bylo prokázáno, že přežije 50 startů bez poškození.

4. Části letadel
Letecký průmysl používal kuličkové šrouby s keramickými kuličkami v leteckých klapkách a experimentoval s hybridními keramickými ložisky v motorech plynových turbín.

Výhody keramických ložisek?
1. má výhodu nulové koroze.I v korozívním pracovním prostředí jej lze stále používat bez překážek.
2. Nemůže být ovlivněn jakýmkoli náhlým zvýšením nebo snížením teploty.
3.největší charakteristikou keramických ložisek je, že se nebudou deformovat silou, protože modul pružnosti ložisek je vyšší než u oceli.
4. hustota keramické válcovací koule je mnohem nižší než u oceli, takže hmotnost je přirozeně mnohem lehčí, takže můžete snížit tření rotujícího vnějšího kroužku odstředivého a životnost přírodních keramických ložisek je delší.

Shrnout to:
Výhody: Keramická ložiska lze použít pro vysokou teplotu, izolaci, odolnost proti korozi, bez příležitostí k mazání.
Nevýhody keramických ložisek: obtížné zpracování, vysoká cena.


Čas odeslání: Jun-03-2019